Burkvíz

Zřícenina hradu nedaleko Města Albrechtic, mezi osadami Burkvíz a Vraclávek, na poměrně plochém hřbetu západo-východni orientace v poloze s názvem Hradní vyhlídka (vrch).

Hrad stál ve vrcholové poloze a okrouhlému utváření terénu je přizpůsoben i příkop a val. Ploché jádro s několika upravovanými skalními výchozi nese stopy prohlubní po objektech. Na severozápadě byl odkryt suterén čtyřhranné věže (13,5 x 12,5m) s dolní části vyzděnou nasucho, nebo na hlínu. Horní části byly zřejmě dřevené. Stejně je vyzděna i studna v příkopu pod věží, zeď v zářezu na jihovýchodě, hradba s bránou na obvodu a zídka stavení s kovářskou výhní..
Předhradí hradu je dnes již téměř nezřetelné.

Jednoduchým provedením se lokalita řadí mezi provizorní opevněná centra kolonizace. Tuto představu podporují kamenité valy v sedle pod hradem. Jsou tvořeny kameny vysbíranými z plochy asi 180x50m. Hrázky vymezují políčka prvních obyvatel hradu, kteří se nemohli spoléhat na přísun potravy ze sotva založených osad.

Burkvíz, též Luginsland jsou novodobá jména, hrad není ve známých písemmých pramenech zachycen. Místo s umožňovalo optickou kontrolu údolí Opavice, kudy procházela důležitá stezka přes Krnov na Prudnik a Opole, ale i pohled do zázemí a výhled na Krnov a Cvilín. Archeologicky je hrad datován od druhé poloviny 13. století do do poloviny 14. století.

               

Na první fotografii je pohled na hradní kopec z opačného vrchu hřebene. Úplně schválně jsme tam pravda nešplhali, podle mapy měl být hra tady, ale na dalším vrcholu už z dálky valy prozradily, že opak je pravdou. Na druhé a třetí fotografii je příkop s valem obíhající jádro hradu, na čtvrté fotografii je z kamenů vyskládaná jáma v příkopu u vstupu do jádra o vnitřním průměru kolem jednoho metru.


KOUŘIL, P., PRIX, D., WIHODA, M.: Hrady Českého Slezska. 1. vydání, Brno – Opava 2000.
PLAČEK, M.: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku. 3. vydání, Praha 2001.