Bradlo

Zaniklý hrad na vysokém vrcholu poblíž Mostku u Hostinného nad Labem, který se v písemných pramenech neobjevuje a není známo ani jeho jméno, vznikl pravděpodobně koncem 13., či na přelomu 13. a 14. stoleté nejspíše jako součást Olešnického újezdu, který byl v majetku řádu německých rytířů.
Se změnou majitele v roce 1325, kdy újezd získal Půta z Turgova, ztratil hrad zřejmě význam a později zanikl.

Hrad byl jednodílný, na čelní straně obehnaný příkopem. Čelo a část bočních stran obíhala masivní hradba vystavená z kamene bez použité malty, zbylá část obvodu nacházející se na strmým skalnatým svahem byla ohrazena zřejmě lehčí konstrukcí.
Hlavním onjektem hradu byla čtverharanná obytná věž se spodní kamennou částí vystavěnou opět bez použití malty a horní částí hrázděnou. Další lichoběžný objekt s přístavkem interpretovaným jako kuchyně ležel při západní straně, k němu přiléhala menší, chodbovitá stavba s ohništěm, zřejmě kovárna. Další menší dům stál v jihovýchodním koutě nádvoří a sloužil zřejmě běžnému provozu.

           

Na první a druhé fotografii je pohled na příkop a val oddělující hradní areál od vrcholu kopce. Na druhé fotografii je pohled do míst kde stával věžovítý palác, hlavní obytná i obranná budova hradu. Na čtvrté fotografii je pohled na archeologickou sondu, která byla proložena přes val a příkop celým hradním nádvořím. Dnes je viditelná především jako pruhlubeň ve valu a ploše nádvoří ohraničená po obou strnách břízkami.

Bradlo, ležící v Olešnickém újezdu, zřejmě sloužilo jako jako kolonizační bod podnikání. Tomu odpovídá i méně náročná podoba hradu, stavěného z kamene bez použití malty s velkým podílem dřevěných konstrukcí. Hradů této nižší kvalitativní úrovně muselo ve středověku existovat velké množství, ovšm úroveň jejich poznání je zatím díky nedostatečné úrovni archeologického průzkumu velmi nízká. Proto má Bradlo, se svým částečně provedeným výzkumem v současné úrovni poznání svoje nezastupitelné místo.


DURDÍK, T.: Encyklopedie českých hradů. 4. vydání, Praha 1999.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vydání, Praha 2000.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek VI. Východní Čechy. 1. vydání, Praha 1989.