Bradlec

Zřícenina hradu na vysokém čedičovém vrchu asi dva kilometry od Bradlecké Lhoty.

Hrad založili někdy před rokem 1322 Markvarticové, ale již roku 1325 jej držel Markvart z Jíkve a po polovině století pak Půta z Turgova. Na počátku 15. století jej držel zemský škůdce Vaněk z Jenštejna a proto byl hrad roku 1417 dobyt vojskem Václava IV., který ej daroval své choti Žofii. Další obležení hradu a dobytí hradu bylo v roce 1421, kdy se jej zmocnil Čeněk z vartenberka. Císař Zikmund hrad daroval Hynku Krušinovi z Lichtenburka. V roce 1422 byl hrad dobýván zemskou hotovostí jako sídlo loupežníků. Až do počátku 16. století se zde vystřídalo několik majitelů a poté, co byl Vilémem Trčkou z Lípy připojen k sousednímu Kumburku, hrad okolo poloviny 16. století zpustl.
V nároží zhruba protáhle lichoběžného jádra se na vrcholu tyčila čtverhranná obytná věž, ke které z obou stran přiléhaly valeně zaklenuté stavby. Na protilehlé straně stál palác s oblým vnějším obrysem, z něhož vyčnívala polookrouhlá bašta. Tato část je narozdíl od zbytku, vystavěného z lomového kamene, vyzděna z pískovcových kvádrů. Protáhlý vnitřní hrad pak obklopovalo ze tří stran nevelké předhradí, z jehož opevnění se dochoval pouze fragment hradby.

       

Na první fotografii je pohled opevnění předhradí a skálu s věží, na druhé a třetí fotografii je pohled na palác a věž jádra hradu, na čtvrté fotografii je pak pohled na polokrouhlou baštu vystupující z paláce.


DURDÍK, T.: Encyklopedie českých hradů. 4. vydání, Praha 1999.
DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vydání, Praha 2000.
KOLEKTIV: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Svazek VI. Východní Čechy. 1. vydání, Praha 1989.