Blatno

Hrad přestavěný na zámek ve stejnojmenné vsi.

Hrad, respektive komenda Řádu německých rytířů byla založena v prvé 14. století. Na počátku následujícího věku Václav IV. řádu odňal. Již jako součást chomutovského panství byla někdy před rokem 1460 pobořena.
V průběhu 16. století byl pobořený hrad renesančně přestavěn a v roce 1707 byla stržena dvě křídla a zbávající dvě barokně přestavěna. Dnešní podobu objekt nabyl přestavbou z roku 1870.

Čtverhrannou lehce lichoběžnou dispozici na okraji nevýrazné terénní hrany obehnal příkop a val, na jehož koruně se na jižní, východní a částečně i severní straně dochovaly zbytky zdiva. Z vnitřní zástavby, původně tvořené čtyřmi křídly, se zachoval valeně sklenutý trojprostorový suterén východního křídla s hrotitým portálkem. Z jižního křídla se v úrovni dnešního přízemí zachoval líc vnější zdi a zdivo západního ukončení.

       

Na první fotografii je pohled na jihovýchodní nároží z koruny valu. na druhé fotografii je pohled na val a příkop ve východní části. Na třetí fotografii je celkový pohled od severozápadu a na čtvrté pak přes rybníík od jihu.


DURDÍK, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 1. vydání, Praha 2000.