Vodní hamr Dobřív

První písemná zmínka o hamru v Dobřívi je již ze 3. čtvrtiny 14. století. Původně zde hamry sloužily ke zkujňování železa. To bylo taveno z rudy, která se těžila v okolí, v pecích na dřevěné uhlí. Protože danou technologií nebylo možné dosáhnout potřebné teploty, železo se z pece nezískalo čisté v tekuté formě, ale pouze jako houbovitá hmota, ze které bylo potřeba vytlouct strusku. K tomu sloužily vodní hamry. Po zdokonalení tavící technologie pomocí vhánění vzduchu do tavící pece se již mohlo přejít i k výrobě z litiny. Od 60. let 19. století se zde pak vyrábí nářadí, lopaty, radlice, krojidla k pluhu a jako nářaďový pak pracuje hamr až do roku 1956. Dnes je kulturní památkou a vy, pokud se do Dobřívi dostanete, určitě si nenechte jeho návštěvu ujít. Koncert transmisí pohánějících jednotlivé stroje i údery kladiva do rozžhaveného železa za to stojí.

       

Nakonec ještě odkaz na domovské stránky Vodního hamru v Dobřívi.