Řebřík

A nyní se nacházíme v zaniklém sídlištním komplexu Řebřík. Vlevo vidíte hrad, vpravo kostel sv. Petra. Támhle ležel dvorec, ves, plužina a támhle, támhle vzadu rybník a haltýř. Historie je krásná věc.