Rejvízu

V těsné blízkosti Rejvízu, nejvýš položené osady Moravě a ve Slezsku se nachází stejnojmenná národní přírodní rezervace s rašeliništěm s Malým a Velkým mechovým jezírkem z postglaciálu, které se dochovalo díky nízké průměrné roční teplotě (4,5°C) a vysokým průměrným ročním srážkám (1400 mm/rok).

Rozloha Velkého mechového jezírka je asi 1692m2, hloubka okolo 2,8m. K místu se váže mnoho pověstí, například o jezerním pastýři Gillovi.