Hornická stezka

V okolí města Zlaté Hory se nachází velké množství památek po těžební činnosti, jejichž přiblížení může mnohem lépe pomoci naučná "Hornická stezka", vycházející z města Zlaté Hory podél Měděné Štoly pod nově obnovené poutní místo Maria Hilf, kde se na severovýchodním svahu Příčné hory nachází středověká důlní díla označovaná jako Maria Hilf I.- III..

Z tohot místa stezka dále pokračuje přes hřeben, odkud je mimochodem krásný výhled na hradní kopec s největším slezským hradem Edelštejnem, který v historii Zlatohorska sehrál významnou roli a jenž mimo jiné sloužil i jako depot vytěženého rudného bohatství, k Velkým pinkám ležícím ve starém důlním revíru Starohoří - Altenberk, jehož některé dobývky zde připomínají povrchovou keltskou těžbu z oblasti Limousin ve Francii.

Po vystoupání na hřeben, kde je v současnosti vykácený les, se pak naskytne další z řady pohledů na Edelštejn a monumentální Biskupskou kupu, na jejímž úbočí se nad Zlatými Horami nachází hrad Leuchtenštejn. Dalším ze středověkých důlních děl je Olověná štola a od ní pak už jen pozvolna klesáte k Hackelberskému těžebnímu revíru a dále po vrstevnici až na Edelštejn, odkud opět klesnete níže, k vodoteči Zámeckého potoka a jedné z posledních památek, tzv. Měkkým dolům, kde se nacházi propadlina jámy Měkkého dolu a pozůstatky rýží a sejpy.

       

Na první fotografii pohled na část důlního díla Maria Hilf III., zbývající tři fotografie pak ze starého důlního revíru Starohoří - Altenberk z propadlin, kterým se říká "Velké pinky". Druhá fotografie je Lange Pinge, třetí a čtvrtá Schöfer Pinge.

Pokud by vás tato historicky cenná místa vsazená v nádherné krajině masivu pohoří Jeseníku stejně jako mne zaujala, pak nejlepší bude se do těch míst vydat, ale předtím si ještě přečtěte něco o jejich historii na stránkách města Jeseníku, odkud jsem i já čerpal svoje informace, které vás provázely tímto textem.