Staré věci

Jak bude asi za sedmdesát let vypadat plastová klika z Baumaxu?

Věci, které nás obklopují. Nevnímame ji víc, než je nutné. Zvykli jsme si na jejich přítomnost, bez některých bychom si nedokázali náš domov představit a některé bychom nejraději vyhodili.
Přesto tvoří náš malý svět.

  klika klika   tašky   v kůlně

Spolu se svými věcmi zestárneme a odejdeme.